Проектиране, монтаж и поддръжка на СОТ

Проектиране, монтаж и поддръжка на СОТ

Развивайки сигнално-охранителната дейност чрез изграждане на гъвкава система, ТИМ ЕООД реализира няколко вида охрана от гледна точка на:

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА

  • Периметрална охрана – по периметъра на обекта.
  • Обемна охрана – охрана на помещенията чрез скрити и видими датчици /инфрачервени, ултразвукови, микровълнови и др./.

ИЗВЕЖДАНЕ НА СИГНАЛА

  • Локално известяване – сигнала алармира на място.
  • На централен пункт – когато сигналът се получава в специализиран диспечерски център с 24 часово дежурство.
  • Комплексна – включваща техника и физическа охрана, а сигнала се получава едновременно на място и в диспечерския център на ТИМ СОТ.

Сигнално-охранителната дейност създава и използва една уникална организация, съчетаваща затворен цикъл на дейностите: проучване, проектиране, доставка, монтаж на сигнално-охранителната техника в обекти, изграждане на дежурни диспечерски центрове и центрове за наблюдение, поддръжка и профилактика на техническите средства, организация и охрана на обектите със сили и средства на фирмата, подготвени, въоръжени и екипирани на високо ниво.

Реклами