Постова въоръжена и невъоръжена охрана

Постова въоръжена и невъоръжена охранаФизическата охрана на ТИМ ЕООД гарантира безпроблемна работа в охраняваните обекти, която дава и допълнителна сигурност на служителите в тях.

Изключително подходяща е за търговски площи, банки, магазини, складове, строежи и други обекти, където има потенциален риск от кражба на пари или материали.

Постовата охрана – въоръжена или невъоръжена е важна част от услугите за сигурност, които се предоставят от нас.

Охраната се състои от високо квалифицирани охранителни звена, съобразени с изискванията на МВР и отговарящи на европейските изисквания и стандарти.

Услугата се осигурява в съответствие с основните принципи за сигурност, правила и процедури – резултат от опит, придобит вследствие на дългогодишния работа в охранителната дейност.

Служителите в сектор Физическа охрана преминават през специално обучение за работа с оръжие и поведение в критични ситуации.

Те са облечени в униформи с отличителни белези на ТИМ ЕООД и са съоръжени с всички необходими защитни и помощни средства.

Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики, програми и анализи, разработени и утвърдени от професионалисти в този вид дейност. Служителите биват обучавани в ТИМ Секюрити Академи или биват преквалифицирани в Израел.

Завишената професионална подготовка на нашият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, добрите условия на труд и системното обучение.

Реклами