Охрана на ценни пратки и товари, инкасо

Охрана на ценни пратки и товари, инкасо

ТИМ ЕООД е с дългогодишен опит в охраната на ценни пратки и товари, инкасо. Ние осъзнаваме, че тази тип дейност е една от най-търсените в съвременния свят.

Освен висококвалифицирани инкасо охранители ТИМ ЕООД разполага и с най-модерните охранителни системи за пренасяне на ценни пратки. Тези системи имат много механични и електронни предпазни механизми. С тези системи работата на охранителния екип е по-безопасна и по-благоданеждна.

Превенцията е основната ценност!

Охранителния екип отговорен за превозването на ценни пратки и товари има задължението да планира цялата транспортна операция. Това е част от превенцията. Обаче присъствието на висококвалифицирани служители не винаги е достатъчно. Затова, касите са пригодени с механични и електрони механизми, които спират излишното любопитство. С други думи, охранителите имат задачата да организират операцията по транспорта, а касите усилват чувството за сигурност. Те елиминират риска от заплаха, изнудване или съучастие от страна на охранителите.

Принципен състав на инкасовия екип:

  • касиер-инкасатор /обикновено той е от фирмата ВЪЗЛОЖИТЕЛ на инкасовата поръчка/
  • охранителни работници /1-2/
  • шофьор – охранителен работник.

За ежедневните превози на банкови ценности, се използват бронирани автомобили, които отговарят на следните изисквания:

  • добро техническо състояние
  • бързи и маневрени
  • оборудвани със средства за радио и мобилна връзка
  • с потъмнени /матирани/ стъкла, които да не позволяват отвън да се виждат пътуващите в него
  • в автомобила е монтиран железен шкаф, каса различни заключващи механизми, захванат неподвижно за корпуса на автомобила
  • снабдени са с необходимия набор от медикаменти за даване на първа медицинска помощ
  • имат алармена система.
Реклами