Строежи

Строежи

ТИМ ЕООД предоставя ключови охранителни услуги за да предпази Вас и Вашия строеж от всякакви посегателства. Без адекватни охранители по места, вашият обет е сериозно застрашен от кражби и вандализъм. Доказано е, че в този потребителски раздел двата основни риска са кражба и вандализъм. ТИМ ЕООД може да предостави подбрани охранителни услуги като СОТ, физическа охрана или видео-наблюдение.

Реклами