Специални услуги

Специални услуги

ТИМ ЕООД предоставя охранителни решения за комплексните и динамични нужди на своите клиенти. Тези услуги са рядко предлагани и зависят от степента на риска. Тук нашата основна мисия е опазване на обекта, а второстепенната е поддръжката на обект. Това държи разходите ниски, а охранителите ангажирани.

Реклами