Общество

Общество

Всички общински агенции, като общини, областни администрации, общински съвети и др. имат нужда от охрана. Ние ще създадем процедури за контрол на достъпа, планове за аварийни изходи и ще обединим нашите услуги за да посрещнем всички проблеми свързани със сигурността като постигнем ефективен бюджет и качествен кадрови подбор.

Реклами