Образование

 Образование

Училища и университети

Тези които са отговорни за сигурността на студенти и учители са изправени пред големи предизвикателства при определяне и съсредоточаване върху съществуващите рискове. От съществена важност е директорите на училищата и университетите да имат партньор, който да е запознат с тези рискове и да може да предостави адекватна помощ в определяне на рисковете и предоставяне на рентабилни охранителни решения. ТИМ ЕООД предоставя разнообразни продукти и услуги, които могат да бъдат изградени според специфичните нужди на ученото заведение, включващи видео-наблюдение, електронен достъп, пожарно-известителна система, сигнално охранителна система, поддръжка, физическа охрана, бързи патрулни екипи и 24/7 мониторинг от нашите централни станции по места.

Advertisements