Охрана на обекти със СОТ

Охрана на обекти със СОТ

Основната цел на сигнално-охранителната дейност на ТИМ ЕООД е не само да ограничи кражбите по охраняваните обекти, но и престъпниците да бъдат залавяни на място и да се предават на органите на полицията.

Модерни технологии. 24-часа охрана.

Мониторинговите центрове на ТИМ ЕООД Ви помагат да защитите хората и нещата, които цените най-много, 24 часа, 7 дни през седмицата. Ние сме създали всестранна мрежа на свързани по между си командни центрове, които са стратегически разположени в цяла България. С нашите услуги Вие получавате постоянна и навременна охрана.

Как функционира СОТ на ТИМ ЕООД

Когато се получи сигнал от Вашия дом или бизнес, моментално се уведомяват мобилните СОТ екипи, полицията, пожарната или Вас самите. Така, дали сте на охранявания обект или на разходка, Вие получавате защита, която действа като невидим чадър върху хората и нещата, които цените най-много.

Със СОТ, Вие винаги сте свързани с нас.

ТИМ ЕООД предлага всеобхватна мрежа от надеждни мониторингови центрове, подсигурени с мощно оборудване и обучени професионалисти. Ако връзките към единия център се прекъснат, един от другите центрове незабавно го замества, предоставяйки възможност за постоянна охрана чрез модерни мониторингови системи и в крайна сметка да се постигне пълно спокойствие за всеки клиент.

Със СОТ на ТИМ ЕООД, Вие получавате най-бързата реакция

За разлика от развитите западни страни в България полицията не отговаря достатъчно бързо на алармите както мобилните екипи на охранителните фирми със СОТ. Средната реакция на един мобилен екип на ТИМ ЕООД е под 2 минути.

Реклами